فروشگاه اینترنتی عصرقلم

پژوهش فراترکیب

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تقریبی ارسال:

معرفی اجمالی کالا
پژوهش فراترکیب

این کتاب، دستورالعمل‌های آسانی را برای انجام کلیه مراحل تحقیق فراترکیب نظریه‌پردازی، اعم از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل و تولید نظریه ارائه می‌دهد. فراترکیب، روش‌شناسی پژوهشی است که به منظور تولید نظریه مبتنی بر شواهد از طریق استخراج، تجزیه‌وتحلیل و ترکیب یافته‌های کیفی حاصل از تحقیقات منتشر شده پیشین طراحی شده است. این نظریه‌ها چارچوبی را فراهم می‌کنند که توسط کارگزاران و متخصصان مربوط می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های زمینه‌محور و اجرای اقدامات مبتنی بر موقعیت استفاده شود.
روش‌های فراترکیب نظریه‌پردازی، از پارادایم تحقیق کیفی به‌ویژه نظریه زمینه‌ای  ناشی می‌شود. در اینجا از روش‌های نظام‌مند و دقیق برای شناسایی گزارش‌ پژوهش‎های مرتبط پیشین استفاده می‌شود تا یافته‎های کیفی آنها را برای انجام تجزیه‌وتحلیل فراهم ‌سازد. تجزیه و تحلیل بعدی رویِ داده‌ها از صرفِ سازماندهی مجدد و مقوله‌بندی یافته‌ها فراتر می‌رود. مفاهیم ترکیبی جدید توسعه می‌یابد و روابط پویا بین آنها کاملاً شناسایی و بیان می‌شود. اعتبار نظریۀ حاصل، بر اساس راه‌های زیر تضمین می‌شود: چندسونگری  نظری، روش‌شناختی و پژوهشگر، جمع‌آوری داده‌ها و راهبردهای نمونه‌گیری بدون سوگیری، تجزیه و تحلیل استقرایی و قیاسی داده‌ها و راهبردهای ترکیب؛ و انعکاس‌پذیری  پیوسته.
نظریه‌های تولید شده توسط فراترکیب در محیط‌هایی که استفاده از الگوریتم‌ها، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها رو به فزونی است، بسیار حائز اهمیت است. انواع نظریه‌های مورد بحث در این کتاب به ارائه دهندگان خدمات کمک می‌کند تا ابزارهای استاندارد شده را به نحوی تنظیم کنند که مؤثرترین مداخلات مبتنی بر شواهد را انجام دهند.
دکتر دبورا فینفگلد کانت استاد دانشکده پرستاری سینکلر دانشگاه علوم پزشکی میسوری کلمبیاست. دکتر فینفگلد کانت از اواسط دهه1990 تحقیقات فراترکیب کیفی مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی را انجام داده است. از آن زمان تا کنون، وی در تلاش برای تدوین و تنظیم دقیق روش‌هایی بوده که در این کتاب درسی ارائه شده است.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.